Müügiinfo

Korteri broneerimine

Kliendiga sõlmitakse broneerimiskokkulepe, mis kehtib võlaõigusliku lepingu sõlmimiseni (kuni 4 nädalat). Ostusoovi kinnitamiseks tasub ostja broneerimislepingu sõlmimisel 5.000 EUR’i suuruse ettemakse.

Võlaõiguslik leping:

Kliendiga sõlmitakse notariaalne võlaõiguslik müügileping, milles lepitakse kokku kõik tehingu detailid. Võlaõigusliku lepingu eelduseks on ostja poolt tasutud 15% ostu-müügi väärtusest.

Asjaõiguslik leping

Kui korterelamu on valmis, sõlmitakse notariaalne asjaõiguslik leping, ostja tasub ülejäänud osa ostu-müügihinnast ning toimub korteri omandiõiguse üleminek.

Lepingu hinnas sisaldub

  • korteri lõplik valmidus vastavalt projektdokumentatsioonile
  • tasu tehnovõrkude rajamise ja liitumise eest (vesi, elekter, kanalisatsioon, keskküte)
  • koduvalvesüsteemi valmidus
  • andmeside, kaabeltelevisiooni, telefoniside ja valveside valmidus.

Lepingu hinnas ei sisaldu:

  • parkimiskoht (20 000€)
  • panipaik (5000€)
  • müügilepingu sõlmimisega seotud notaritasud ja riigilõiv (tasub ostja)
  • liitumistasud andmeside, kaabeltelevisiooni, telefoniside ja valvesidega liitumiseks.